SWF file not found. Please check the path.

Cenník služieb

 

Montážne a inštalačné práce

Montáž DVB-T antény - zameranie signálu, montáž konzoly, nastavenie antény   20,- €
Montáž parabolickej antény - montáž konzoly, montáž paraboly, nastavenie paraboly   25,- €
Inštalácia káblových rozvodov - inštalácia a uchytenie TV rozvodov vrátane koax kábla od 0,5 € / m
Výmena LNB konvertora - výmena konvertora na parabole
    5,- €
Komplet montáž Skylink - montáž konzoly, nastavenie paraboly, káblovanie do 20 m, naladenie prijímača
  40,- €

 

Programovanie a nastavovanie ( individuálny príjem )

Nastavenie parabolickej antény - nastavenie pomocou meracieho zariadenia   10,- €
Nastavenie DVB-T antény - nastavenie pomocou meracieho zariadenia     7,- €
Preinštalovanie softvéru sat. príjimača - preinštalovanie, naladenie programov   10,- €
Doladenie programov - doladenie nových programov, usporiadanie v zozname kanálov     5,- €

 

Programovanie a nastavovanie ( hromadný príjem )

Programovanie STA stanice - každá začatá 1/2 hodina programovania   10,- €
Výmena karty - fyzická výmena karty v zariadeniach STA     5,- €
Reautorizácia karty - odoslanie nových zápisov     5,- €
Úhrada poplatkov pre TV prevádzkovateľa - platba za služby operátorom vrátane zápisu na kartu      5 % výšky poplatku

 

Návrhy a projektovanie domových rozvodov a riešení realizujeme individuálne po dohode so zákazníkom

Dopravné náklady do 5 km neúčtujeme, nad 5 km účtujeme dopravné náklady 0,4 € / km.
Pri objednaní komplet Skylink vrátane montáže je doprava do 25 km bezplatná

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH 20%